Productes

Microsoft

Visual Studio 2019

Realitzi el desenvolupament complet, des del disseny inicial fins a la implementación final. La nova versió inclou:

• Desenvolupament local amb un gran nombre d´emuladors comuns
• Accés simplificat a les proves de l´ Explorador de solucions
• Creació de repositoris i administració GIT en IDE
• Compatibilitat amb Kubernetes inclosa ara en la càrrega de treball de Microsoft Azure

Escrigui codi amb menys errors

Escrigui variables de manera ràpida i precisa amb els suggeriments de codi d´ IntelliSense; aquests li serán de gran ajut en cas de quedar-se aturat en algún punt del procés. Mantingui la velocitat mentre navega a qualsevol declaració d´arxiu, tipus, membre o símbol que necessiti, independentment de la seva complexitat. Introdueixi millores en el codi mitjançant les “bombetes” que li suggereixen accions tals com canviar el nom d´una funció o afegir un paràmetre.

Amb Visual Studio 2019 disposarà de les millors eines i serveis per a qualsevol desenvolupament, aplicació i plataforma. Independentment de si ja és usuari de Visual Studio o si l´utilitza per primera vegada, aquesta nova versió li resultarà molt útil.

Aquestes són les principals novetats de la versió 2019:
Desenvolupament : incrementi la seva productivitat amb un millor rendiment, depuració instantànea del codi i optimització de les recerques.
Colaboració : gaudeixi d´una col.laboració natural mitjançant un fluxe de treball amb “prioritat de Git”, edició i depuració en temps real i revisions de codi directament en Visual Studio.
Depuració : ressalti valors específics i navegui cap a ells, optimitzi l´ús de la memòria i crei captures de pantalla de l´ execució de l´aplicació de forma automática.

Visual Studio facilita el desenvolupament d´Azure

Introducció ràpida
Augmenti la seva productivitat amb les plantilles de projecte dedicades d´Azure. Aquestes plantilles d´inici ràpid li proporcionaran una aplicació de treball perque pugui realitzar la implementació en el núvol de forma inmediata.

Implementació fàcil
La implementación de la seva aplicació enAzure des de Visual Studio es realitzarà senzillament amb un clic i li permetrà connectar-se fàcilment a la base de dades de la seva elecció.

Depuració remota
Si está tractant un problema difícil de reproduir localment en la seva máquina, pot usar Cloud Explorer en Visual Studio per connectar ràpida i fàcilment el depurador remot de Visual Studio en el seu entorn d´ Azure.

Exploració visual
Admministri i explori els seus recursos i grups de recursos d´Azure des de Visual Studio mtjançant Cloud Explorer. Pot inspeccionar les seves propietats i realizar accions de diagnòstic clau fàcilment.

ENLLAÇOS D´INTERÉS