Productes

Microsoft

Subscripcions a MSDN

Software, serveis, suport, aprenentatge - Visual Studio amb subscripcions a MSDN ofereix una àmplia gamma de recursos que ajuden a tenir èxit com a desenvolupador en plataformes de Microsoft. Amb una enorme biblioteca d'edicions actuals i anteriors de software de Microsoft, a més d'accés a la solució ALM de Microsoft, disposa de les eines i la informació necessàries per donar suport a tot el procés de desenvolupament. Els següents beneficis estan disponibles depenent de la subscripció que triï.