Protecció de dades

Condicions de utilització.
Política de Privacitat (LOPD)

RAMBLA INFORMATICA s.l. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats per els seus clients, de conformitat amb lo establert en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als arxius automatitzats existents a RAMBLA INFORMATICA s.l. i al tractament automatitzat de les mateixes, per a les finalitats de enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes u serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb RAMBLA INFORMATICA s.l..

Les dades personals seran processades i incorporades als corresponents arxius automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

De conformitat amb lo establert en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), RAMBLA INFORMATICA s.l. garanteix la adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’ informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a dita normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a RAMBLA INFORMATICA s.l. C/Josep Irla 3, 08320 El Masnou (Barcelona).