Productes

Microsoft

Visual Studio Ultimate amb MSDN

Ultimate representa el millor que Visual Studio té per oferir. Creat per al desenvolupament d'aplicacions empresarials, Visual Studio Ultimate amb MSDN ajuda al seu equip a fer front a les exigències d'alta disponibilitat, rendiment, escalabilitat i complexitat. Proporciona eines avançades i tot el software, els serveis i els recursos necessaris per ser productiu i crear aplicacions d'alta qualitat.

Característiques

Obtingui ràpidament la informació que necessita i en context

CodeLens proporciona una pantalla informativa en l'editor de codi on pot obtenir respostes ràpides sobre el codi en el qual està treballant. Amb una mirada ràpida, pot veure si el mètode que està modificant o investigant ha interromput alguna prova unitària. Pot connectar-se amb l'autor d'aquest codi, comprendre visualment les referències i dependències, i veure els errors associats i els canvis recents. Obté totes les respostes en un únic lloc, amb només un clic i sense canviar de context.

Utilitzi IntelliTrace per a la depuració històrica, fins i tot en la fase de producció

El depurador històric d'IntelliTrace elimina situacions d'errors “no reproduïbles” perquè registra l'accés als arxius i al Registre, les excepcions, les crides a mètodes i altra informació d'estat, de manera que pot retrocedir en l'execució del codi i crear de nou la situació d'error exacta, fins i tot després d'haver-se produït l'error. Els recol·lectors d'IntelliTrace es poden implementar també en servidors de producció per diagnosticar amb rapidesa problemes de producció, i pot exportar els recol·lectors des d'esdeveniments de Microsoft System Center 2012 per crear elements de treball complets i factibles que millorin la comunicació entre l'àrea d'operacions i l'àrea de desenvolupament.

Comprovi l'escalabilitat i el rendiment en la fase de producció

Eines per a proves avançades permeten aplicar models de càrrega constant, per passos o basada en objectius per a les proves de càrrega. Analitzi i interpreti els resultats de les proves de diverses formes que permetin la identificació ràpida de tendències i problemes. Un nombre il·limitat de nodes de prova, incloses aplicacions web compatibles amb un nombre il·limitat d'exploradors virtuals, permet realitzar proves a escala empresarial. Pot utilitzar la seva infraestructura o connectar-se a Visual Studio Online i pagar només pels recursos que utilitzi.

Visualitzi l'estructura d'una aplicació amb diagrames UML

Diagrames compatibles amb UML 2.0 li permeten dissenyar, comprendre i comentar els seus sistemes de software. Visual Studio Ultimate amb MSDN permet crear diagrames d'activitats, de casos d'usuari, de seqüències, de classes i de components. També pot crear diagrames de capes que defineixin l'estructura del sistema.

Descrigui i apliqui dependències arquitectòniques

Eines avançades de modelatge, detecció i arquitectura permeten administrar l'arquitectura empresarial i descriure les dependències intencionades entre els components d'una aplicació. Els diagrames de capes reflecteixen la visió arquitectònica, que pot imposar de forma activa utilitzant validació de dependències.

Utilitzi eines per entendre les relacions en el codi existent

L'Explorador d'arquitectura permet examinar i buscar codi en arxius de codi font i codi compilat, inclosos arxius d'assemblats, executables i binaris. A més, pot generar gràfics de revelat progressiu i dependència estàndard per comprendre l'organització i la relació de la solució; o bé, utilitzi el mapa de codi per analitzar i visualitzar el codi directament des de l'editor de codi.

Requisits del sistema

Sistemes operatius compatibles

 • Windows 8.1 (x86 y x64)
 • Windows 8 (x86 y x64)
 • Windows 7 SP1 (x86 y x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)

Requisits de hardware

 • Processador a 1,6 GHz o superior
 • 1 GB de RAM (1,5 GB si s'executa en una màquina virtual)
 • 20 GB d'espai disponible en el disc dur
 • Disc dur de 5400 RPM
 • Targeta de vídeo compatible amb DirectX 9 que funcioni amb una resolució de pantalla de 1024 x 768 o superior.

Requisits addicionals:

 • Internet Explorer 10
 • Es requereix KB2883200 (disponible a través de Windows Update)
 • Per al desenvolupament en Windows Phone:
  • El desenvolupament en Windows Phone 8.0 requereix Windows 8.1 (x64) o superior
  • El desenvolupament en Windows Phone 8.1 requereix Windows 8.1 (x86) o superior
  • Per als emuladors de Windows Phone, Windows 8.1 (x64) edició Professional o superior, i un processador que sigui compatible amb Client Hyper-V i amb traducció d'adreces de segon nivell (SLAT)

  Si l'equip compleix amb els requisits del sistema operatiu, però no compleix amb els requisits de hardware per als emuladors de Windows Phone, les eines de desenvolupament de Windows Phone s'instal·laran i s'executaran. No obstant això, els emuladors de Windows Phone 8.0 i 8.1 no funcionaran i haurà d'utilitzar un dispositiu per implementar o provar les aplicacions de Windows Phone.

Preu
Oferta (fins a 30/4/15) 11.470 €
nova 15.295 €
renovació x 2 anys 5.895 €